Ohjausryhmä

Kliinisten laaturekisterien kansallinen ohjausryhmä

Yliopistosairaalat ja THL ovat muodostaneet sopimuspohjaisesti kliinisten laaturekisterien kansallisen ohjausryhmän, joka kokoontuu neljännesvuosittain.

Ohjausryhmän tehtävänä on
– harmonisoida ja koordinoida kliinisten laaturekisterien käyttöönottoa eri puolilla Suomea kansallisen vertaisarvioinnin mahdollistamiseksi
– suosittaa missä tautiryhmissä vertaisarviointi aloitetaan
– pohtia mitkä laaturekisterikohtaiset indikaattorit eri tautiryhmissä olisivat eniten hyödyksi sairaaloiden välisessä vertaisarvioinnissa

Ohjausryhmän jäsenet:

Lasse Lehtonen
HUS, hallintoylilääkäri
ohjausryhmän puheenjohtaja

Visa Honkanen
HUS, kehittämisjohtaja

Heikki Miettinen
PSSHP, sairaalajohtaja

Sirkku Pikkujämsä
THL, hankejohtaja

Eija Tomás
TAYS, hallintoylilääkäri

Miia Turpeinen
PPSHP, ylilääkäri

Petri Virolainen
TYKS, sairaalajohtaja