Ohjausryhmä

Kliinisten laaturekisterien kansallinen ohjausryhmä

Yliopistosairaalat ja THL ovat muodostaneet sopimuspohjaisesti kliinisten laaturekisterien kansallisen ohjausryhmän, joka kokoontuu neljännesvuosittain.

Ohjausryhmän tehtävänä on
– harmonisoida ja koordinoida kliinisten laaturekisterien käyttöönottoa eri puolilla Suomea kansallisen vertaisarvioinnin mahdollistamiseksi
– suosittaa missä tautiryhmissä vertaisarviointi aloitetaan
– pohtia mitkä laaturekisterikohtaiset indikaattorit eri tautiryhmissä olisivat eniten hyödyksi sairaaloiden välisessä vertaisarvioinnissa

Ohjausryhmän jäsenet

Lasse Lehtonen
HUS hallintoylilääkäri
ohjausryhmän puheenjohtaja

Petri Virolainen
TYKS sairaalajohtaja

Kari Haukipuro
PPSHP, ylilääkäri

Heikki Miettinen
PSSHP sairaalajohtaja

Eija Tomás
TAYS, hallintoylilääkäri

Visa Honkanen
HUS, kehittämisjohtaja

Pekka Kahri
THL, tietojohtaja

Pia Maria Jonsson
THL, johtava asiantuntija

Ylhäällä olevassa kuvassa vasemmalta Kari Haukipuro, Heikki Miettinen, Pia Maria Jonsson, Petri Virolainen, Eija Tomás, Lasse Lehtonen ja Petteri Viljanen (BCB Medical Oy, ohjausryhmän sihteeri). Kuvasta puuttuvat Visa Heinonen ja Pekka Kahri.

Tilaa uutiskirje