Yhteystiedot

Kliinisten laaturekisterien kansallinen ohjausryhmä

ohjausryhmän puheenjohtaja
Lasse Lehtonen
lasse.lehtonen@hus.fi