25.3.2019

Kevään aikana tuloksia piloteista

Yliopistollisten sairaaloiden piirissä vuonna 2017 käynnistetty kliinisten laaturekisterien yhteistyöhanke on hyvässä vauhdissa. Kliinisiä laaturekistereitä on tuotantokäytössä tai seurannassa jo lähes 100 tautiryhmässä. Nyt kevään aikana on saatavilla tuloksia pilottihankkeista. Vertaisarvioinnin pilotteina ovat HIV, tahdistin, selkäkirurgia ja aivoverenkiertohäiriö.

Kliiniset laaturekisterit toimivat läheisessä yhteistyössä THL:n noin vuosi sitten käynnistämän Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeen kanssa. Tärkein ero näiden kahden välillä on, että kliiniset laaturekisterit ovat tietojärjestelmiä, joita hyödynnetään sairaaloiden operatiivisessa toiminnassa, kun taas THL:n hankkeessa kootaan kansallisesti kertynyttä rekisteritietoa ja kerätään kokemuksia rekisterien kehittämisestä.

Sote kaatui – tarve laadun arvioinnille säilyy

Vaikka Sipilän hallituksen edistämä sote kaatui, säilyy edelleen tarve kliinisten laaturekisterien kehittämiselle. Sairaanhoidon laadun kehittämisen kannalta on tärkeää, että hoidon vaikuttavuutta seurataan ja verrataan yksikön sisällä ja eri yksiköiden kesken. Vain tällä tavalla resursseja voidaan kohdistaa ensisijaisesti sinne, missä niillä saadaan suurin mahdollinen terveyshyöty.

Viime syksynä avattiin kliinisten laaturekisterien www-sivut osoitteessa hoidonvaikuttavuus.fi. Sivustolta löytyvät hankkeen perustiedot ja sinne päivitetään tietoja ja uutisia ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa tutustumaan!

Lasse Lehtonen
HUSin hallintoylilääkäri
Ohjausryhmän puheenjohtaja

Kaikki uutiset >
Tilaa uutiskirje