14.1.2019

Koko työura laaturekistereitä

Sairaalajohtaja Heikki Miettinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta on koko työuransa ajan tavalla tai toisella edistänyt laaturekistereitä tai rekisteritutkimuksia. Hän teki lähes 10 vuoden ajan tutkimustyötä silloisen Kansanterveyslaitoksen ylläpitämässä sydäninfarktirekisterissä, joka oli osa kansainvälistä MONICA-projektia. Myös Miettisen väitöskirja valmistui samassa yhteydessä.

Tämän jälkeen hän on ollut mukana työryhmissä, jotka ovat kehittäneet kardiologian rekistereitä, toimenpiderekistereitä, tahdistinrekisteriä ja viimeksi sydämen vajaatoimintarekisteriä. Hän on myös osallistunut tutkimuksiin, joissa on hyödynnetty useiden eri rekisterien tietoja.

-Rekisterien avulla on pystytty yhdessä parantamaan potilaiden hoitoa ja myös terveydenhuollon toimintamalleja. Tämän kehityksen toivoisin jatkuvan ja kehittyvän edelleen, Miettinen toteaa.

Vertaisarvioinnin tarve kasvaa

Miettisen mukaan vertaisarvioinnin tarve on suuri ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään.

-Näen vertaisarvioinnin oleellisena osana laaturekisterien kehittämistyötä. Pelkkä sairaalakohtainen laatutietokin on toki tärkeää, mutta ilman vertaisarviointia siltä puuttuu sellainen vertailupohja ja kehittämispotentiaali, mikä laaturekisteriyhteistyön avulla on mahdollista saavuttaa.

Miettisen mukaan laaturekisterien tiedon hyödyntäminen on kuitenkin tällä hetkellä pahasti kesken. Erityisesti tiedon kattavuuteen ja laatuun tulisi kiinnittää huomiota.

-Meidän tulee kehittää toimintamalleja, jotka takaavat mahdollisimman kattavan tiedonkeruun. Lisäksi meidän tulee varmistua siitä, että kerättävä tieto on riittävän laadukasta. Meillä pitäisi olla myös ainakin keskeisistä kansansairauksista ERVA-alueella käytössä yhteiset rekisterit ja mieluiten myös kansalliset rekisterit. Niiden avulla voimme arvioida terveydenhuoltojärjestelmämme toimivuutta niin alueellisesti kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin, Miettinen arvioi.

Kliinisten laaturekisterien ohjausryhmällä on koordinoiva rooli koko Suomessa. Miettisen mukaan sen merkitys sairaanhoitopiirien yhteistyölle on hyvin tärkeä.

-Vain yhteistyöllä saamme rakennettua laaturekistereitä, joiden tietosisältö on vertailukelpoista ja kaikkien hyväksymää. Yhteistyöllä voidaan myös nostaa kärkeen sellaisia laaturekistereitä, joiden tuottamalla tiedolla on kansallista merkitystä hoitoketjujen ja terveydenhuollon suunnittelussa.

Lisätietoja: Heikki Miettinen, sairaalajohtaja, KYS, puh. 044 711 3950, s-posti. heikki.miettinen@kuh.fi

Kaikki uutiset >
Tilaa uutiskirje