5.10.2018

Laaturekisterit seuraavat hoidon vaikuttavuutta

Yliopistollisten sairaaloiden piirissä on käynnistetty kliinisten laaturekisterien yhteistyöhanke vuonna 2017. Kliiniset laaturekisterit ovat sairaanhoitopiireissä käytössä olevia hoidon seurantajärjestelmiä. Niitä käytetään potilastyössä hoidon tukena sekä laadun ja vaikuttavuuden seurannassa.

HUS:in hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen

-Toimivan terveydenhuollon edellytys on, että resurssit voidaan kohdistaa sinne, missä niistä saadaan suurin mahdollinen terveyshyöty. Tämän aikaansaamiseksi on pystyttävä mittaamaan hoitojen vaikuttavuutta ja laatua. Kliiniset laaturekisterit on rakennettu vastaamaan näihin tarpeisiin, kertoo kliinisten laaturekistereiden ohjausryhmän puheenjohtaja, HUS:in hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen.

Kliinisten laaturekisterien tietosisällöt on kehitetty yhteistyössä eri tautiryhmien johtavien asiantuntijoiden kanssa. Kliinisiä laaturekistereitä on tällä hetkellä tuotantokäytössä jo lähes 80 tautiryhmässä, mitä voidaan pitää jo kansainvälisestikin merkittävänä määränä. Yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa kliinisiä laaturekistereitä on otettu käyttöön jo lähes 300 klinikalla.

Suomen konseptissa ainutlaatuista on hyvin pitkälle viety digitalisointi sekä suuri tiedon määrä. Kliinistä laatutietoa kerääntyy automaattisesti potilastyön yhteydessä koko hoitoketjusta. Kerääntyvä tietomäärä on useissa tautiryhmissä moninkertainen verrattuna verrokkimaihin.

Sairaanhoitopiireillä keskeinen rooli

Sairaanhoitopiireillä on keskeinen rooli vertaisarvioinnin onnistumisessa. Mukana ovat kaikki Suomen yliopistosairaalat ja yhteistyö takaa parhaat tulokset kliinisten laaturekisterien toteuttamisessa.

Vertaisarvioinnin tavoitteena on mitata eri hoitomuotojen laatua ja vaikuttavuutta sekä antaa kliinistä työtä tekeville mahdollisuus vertailla oman erikoisalansa lääketieteellisiä laatuparametreja toiminnan kehittämiseksi. Erikoislääkäriyhdistyksillä on keskeinen rooli tautikohtaisten mittareiden ja indikaattoreiden valitsemisessa.

-Tavoitteena on, että luotettava, kliininen tieto on sujuvasti saatavilla ammattilaisille ja että kokonaiskuva on helposti hahmotettavissa mm. tiedon visualisoinnin avulla, Lehtonen jatkaa

Tiivistä yhteistyötä THL:n kanssa

THL on käynnistänyt vuoden 2019 loppuun kestävän Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit hankkeen kansallisen laaturekitoiminnan kehittämiseksi ja koordinoimiseksi. Kliinisten laaturekisterien ohjausryhmä tekee tiivistä yhteistyötä THL:n terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit-hankkeen kanssa.

– On hienoa, että valtiovalta on kiinnittänyt huomioita tähän tärkeään aiheeseen ja myöntänyt THL:lle määrärahaa laaturekisteritoiminnan kansalliseksi koordinoimiseksi, Lehtonen toteaa tyytyväisenä.

Kaikki uutiset >
Tilaa uutiskirje