1.10.2018

Ohjausryhmässä sairaanhoitopiirien ja THL:n edustajia

Kliinisten laaturekisterien ohjausryhmän puheenjohtajana toimii HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Ryhmän jäseninä ovat TYKS:n sairaalajohtaja Petri Virolainen, PPSHP:n ylilääkäri Kari Haukipuro, PSSHP:n sairaalajohtaja Heikki Miettinen, TAYS:n hallintoylilääkäri Eija Tomás, HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen, THL:n tietojohtaja Pekka Kahri ja THL:n johtava asiantuntija Pia Maria Jonsson.

Kliinisten laaturekisterien ohjausryhmä valitsi elokuussa 2017 neljä ensimmäistä tautiryhmää – HIV, tahdistin, selkäkirurgia, ja aivoverenkiertohäiriö – vertaisarvioinnin pilotoinnin piiriin. Näiden osalta määriteltiin yhteistyössä erikoislääkäriyhdistysten nimeämien asiantuntijoiden kanssa keskeiset laatumittarit ja -indikaattorit, joiden pohjalta vertaisarviointi voidaan käynnistää.

Elokuussa 2018 ohjausryhmä linjasi, että laatumittareiden ja – indikaattorien määrittely aloitetaan myös seuraavissa tautiryhmässä: reuma, lasten syöpä, IBD, nefrologia, tyräkirurgia, verisuonikirurgia – valtimo ja laskimo, kaihi, verkkokalvo ja psykoterapia. Määrittely toteutetaan yhteistyössä erikoislääkäriyhdistysten nimeämien asiantuntijoiden kanssa.

-Vertaisarviointiin on valittu mukaan tautiryhmiä, jotka ovat yksilön terveyden kannalta merkittäviä, joiden potilasryhmät ovat suuria tai joissa yhden potilaan hoidon kustannukset ovat merkittävät. Lisäksi mukaan on valittu tautiryhmiä, joissa kliiniset laaturekisterit ovat laajassa käytössä yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa, jotta hoidon laadun ja vaikuttavuuden vertailu on mahdollista, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Lasse Lehtonen.

Kaikki uutiset >
Tilaa uutiskirje