20.9.2018

THL kehittää terveydenhuollon kansallista laaturekisteriä

THL:ssä on käynnistetty helmikuussa 2018 työ laaturekisteritoiminnan kehittämiseksi ja koordinoimiseksi. Hankkeessa tavoitellaan yhtenäistä kokonaismallia, jossa huomioidaan erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja maakuntien Sote-tietotarpeet. Keskeistä on tuottaa luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveysalan toiminnan ja päätöksenteon tueksi.

THL:n hankejohtaja Pia Maria Jonsson

Yliopistollisten sairaaloiden kliinisten laaturekisterien ohjausryhmä on keskeinen yhteistyökumppani niin THL:lle kuin Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeelle.

-Sairaanhoitopiirien kliinisillä laaturekistereillä on keskeinen rooli hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden seurannassa, mutta ne ovat myös tärkeä tiedon lähde Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeelle, arvioi THL:n hankejohtaja Pia Maria Jonsson.

Tärkein ero näiden kahden hankkeen välillä on, että kliiniset laaturekisterit ovat tietojärjestelmiä, joita hyödynnetään sairaaloiden operatiivisessa toiminnassa, kun taas THL:n hankkeessa pyritään luomaan yhtenäiset kansalliset tiedonkeruut, joissa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää paitsi kliinisessä potilastyössä myös valtakunnallisessa sote-järjestelmän seurannassa ja arvioinnissa sekä kansalaisten ja potilaiden informoinnissa.

Kaikki uutiset >
Tilaa uutiskirje