12.3.2019

Vertailtavan tiedon tulee olla luotettavaa

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siunsotessa toimivan kardiologian ylilääkäri Tuomas Rissasen mukaan kliinisten laaturekisterien kehittäminen on erittäin hyvä hanke. Hänen mukaansa vertailtavalle tiedolle on olemassa suuri tarve, ja hankkeen toteuttaminen olisi ollut tarpeellista aloittaa jo aikaisemmin.

-Vertailtavalle tiedolle on ollut suuri tarve. Esim. kardiologian alalla on keskitetty tiettyjä toimenpiteitä ilman luotettavaa tietoa hoidon tuloksista. Tällaiset päätökset tulisi perustaa dataan eikä tuntemuksiin. Suomessa ollaankin myöhässä tiedon vertailtavuuden suhteen esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Tähän mennessä on kerätty lähinnä tietoa lukumääristä, mutta myös hoidon laatu on tietysti hyvin tärkeä seurattava asia.

Rissanen painottaa, että vertailtavan tiedon tulee olla luotettavaa. Jotta vertaisarvioinnista on hyötyä, tulee sen olla vakioitu oleellisten muuttujien kesken. Näitä ovat mm. sydänsairauden vaikeusaste ja ikä. Lisäksi vertailussa tulisi huomioida väestön perussairaudet.

– Esimerkiksi meillä Itä-Suomessa sepelvaltimotaudin vaikeusaste on huomattavasti haastavampi kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa, millä on keskeinen merkitys mm. toimenpidekomplikaatioiden ja kuolleisuuden arvioinnissa, Rissanen kertoo.

Hänen mukaansa vertailtava tieto saattaa vääristyä myös siten, että helpot tapaukset painottuvat yksityiselle puolelle, kun taas komplikaatiot kasaantuvat julkiselle puolelle, mikä sitten osaltaan näkyy hoidon vaikuttavuudessa ja julkisessa kuvassa. – Nämä tällaiset asiat tulisi voida huomioida hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Tulosten ilmoittamisen yhteydessä tulisi huomioida, että kuinka vaikeita potilastapauksia on ollut.

Rissasen mukaan kliinisistä laaturekistereistä vuosittaiset toimenpidemäärät ovat saatavilla kohtuullisen hyvin, mutta yksityiskohtaisemman tiedon saaminen vaatii vielä toistaiseksi käsityötä.

-Raporttien tulisi olla helposti saatavissa ja vapaasti luotavissa erilaisilla muuttujilla. Nyt kevään aikana onkin kehittyneempi raportointityökalu tulossa. Kansallisesti olisi mielenkiintoista tietää esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden lukumäärien kehitys, hoidettavien potilaiden vaikeusaste suhteessa komplikaatioihin ja eri menetelmien käytön kehitystrendit. Myöskään kardiologian alan eri rekisterit eivät vielä kommunikoi keskenään, mikä on selvä kehityskohde.

Kaikki uutiset >
Tilaa uutiskirje